ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Ολιγομελή τμήματα όλων των επιπέδων.

  • Συμβατικά: Junior (Aj-Bj), Senior (As-Bs-Cs-Ds-Es), B2, C1, C2
  • Levels: L1, L2, L3, L4, B2, C1, C2

Τμήματα ενηλίκων και ιδιαίτερα όπου κρίνεται απαραίτητο.

Προετοιμασία για τα αναγνωρισμένα πτυχία από τον Α.Σ.Ε.Π. (Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας, Cambrdige, Michigan, EDI) σύμφωνα με το Common European Framework (CEF) στα επίπεδα A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Επίσης, οργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές στην Αγγλία και άλλους Ευρωπαϊκούς προορισμούς για πρόσθετη πρακτική εξάσκηση. 

 

Μήνυμα για ΑΜΕΑ

Free business joomla templates